VI ÄR CKS

vår VISION


KYRKA FÖR ALLA – HIMLEN PÅ JORDEN

Kyrka för alla – Citykyrkan vill vara en välkomnande gemenskap för alla som vill söka sig närmre Gud.
”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk” (Mark 11:17).

Himlen på jorden – Jesus levde för att göra himmelriket tillgängligt för alla människor i alla nationer – Citykyrkan lever för samma vision.
”Se, Guds rike är mitt ibland oss” (Luk 17:20).

Genom våra sju värderingar sammanfattar vi hur vi tror det ser ut när Guds rike är mitt ibland oss. Alla dessa värderingar bygger på hur Jesus tillämpande himmelriket när han vandrade på jorden såsom vi läser om det i de fyra evangelierna i Nya Testamentet. Så med Jesus och hans närvaro i centrum ser vi dem sju värderingarna ta form…

vår tro


GUD – Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

MÄNNISKAN – Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

FRÄLSNING – Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.

FÖRSAMLINGEN – Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus.

BIBELN – Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

DOP – Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpas sig i Fadern, Sonen och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i varje troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

NATTVARD – Vi praktiserar Herrens Heliga nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för delaktigheten i Kristus, och delaktigheten med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.

ANDEN – Vi tror att dopet i den Helige Anden är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem. Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

RELATIONER OCH ÄKTENSKAP – Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

TIDENS SLUT – Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden, för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

CKS VÄRDERINGAR


Vi vill ha Guds närvaro som vår första prioritet. Vi tillber med en längtan och en förväntan på Guds manifesterade närvaro bland oss. Vi är alltid mer intresserade av och passionerade över hans närvaro än hans kraft. Vi vill vara en lovsjungande församling där Guds ära är centrum och målet med allt vi är och allt vi gör. Det är vår övertygelse att allt är skapat för att ära Gud. Vi finns till för hans skull och för utbredandet av hans rike. Hans agenda är vår agenda, inte tvärt om. Vi tror att den lovsjungande församlingen banar väg för Guds rike, och vi längtar efter att se hans goda vilja ske i vår församling, vår stad och vårt land. Vi vill vara en gemenskap där vi är så trygga i vår tro och med varandra att vi vågar satsa, vågar ta steg i tro, vågar ta risker – allt för att vinna ett större mått av hans liv och närvaro.

ÄLSKA & HEDRA

Först och främst är vi familj. Mer än något annat så värnar vi om relationer. Vi tar emot och bemöter varandra som en gåva från Gud. Vi väljer att leva överlåtet till varandra och till församlingen. Det påverkar hur vi förhåller oss till gudstjänster, övningar och andra samlingar. Om du inte kommer så fattas något. Vi bygger tillsammans. Vårt tal och våra attityder är direkt avgörande för den kulltur vi får. Därför är vi avsiktliga i vår strävan att bygga upp.

VI UPPRÄTTAR & BÄR

Vi vill vara en gemenskap där vi ser varandra för vilka vi är i Kristus. Där vår identitet inte finns i tillfälliga misslyckanden utan i det faktum att Jesus har en plan och en tanke med våra liv. Det påvekar hur vi hanterar när någon misslyckas eller faller. Vi bär, upprättar och stöttar. Vi är inte våra misslyckanden. Det påverkar också hur vi bemöter synd. Vi vägrar låta varandra leva i ett fångenskap vi inte förtjänar, därför strävar vi efter att hjälpa varandra ut i frihet.

VI VÄXER TILLSAMMANS

Vi längtar efter mer, och vi vet att Kristuslivet inte är en ensamseglats. Vi gör det tillsammans. Vi ser guldet i varandra och vi hejar ivrigt på varandra i vår strävan att resa oss över våra omständigheter och invanda mönster för att vinna mer av honom. Vi är på en resa, en resa efter mer. Vi hör hur Jesus kallar oss närmre sig och på den resan så bär vi varandras bördor. I vår längtan efter gudsriket så demonstrerar vi det i ord och handling. Tillsammans, alltid tillsammans.

VI LEVER SOM VI LÄR

Vi kan omöjligt leda människor till en plats vi inte känner. Därför börjar allt i det fördolda. långt ifrån scenen. Vi vinner segrar när ingen ser och låter andra ta del av bytet i det offentliga.
Gott förvaltarskap är mer än något annat att prioritera Jesus. För om han inte får älska dig först så har du inget att ge. Utan honom – inget liv. Men med honom – förändras allt. Vårt mandat att leda är något djupare än mänskligt förtroende. Därför är vår enskilda och gemensamma tillbedjan väsentlig.

VI BETJÄNAR GUDS FÖRSAMLING

Det är en förmån att få betjäna Hans församling. Vi tvättar fötter och banar väg, vi övar och vi sliter. Men när församlingen möter Jesus så är det vårt privilegium att stå i kulisserna och se det vackra ske. Det handlar inte om oss. att leda är att tjäna. Vi är delar av en kropp, av en familj. Därför behövs vi även dom söndagar när vi inte står på en scen. Vi hjälper varandra och tillber med iver och passion för att fira Jesus och för att bana väg för någon annans möte med honom. Vi ber: lär oss älska din församling som du älskar henne.

VI STRÄCKER OSS EFTER MER

Vi vägrar nöja oss med en mindre dröm än att se Guds rike ta mark ibland oss. Därför odlar vi en kulltur som håller oss medvetna om vårt beroende av Andens ledning och kraft. Tillbedjan är mer än sånger vi sjunger. Det är ett möte mellan himmel och jord som får konsekvenser för oss. Vi sträcker oss alltid efter mer, efter helande, befrielse och frälsning. Mötet med Jesus förändrar allt. Att välkomna honom är allt vi kan göra. Därför vägrar vi tystas. För vi vet att han är vårt hopp.

VI FINNS INTE FÖR OSS SJÄLVA

Mötet med Jesus är i sig själv anledning nog att aldrig sluta tillbe. Men i mötet med den som söker och längtar så har vi ett ansvar att leda dom mot Jesus. Vi ber och förbereder för att hjälpa människor att möta Jesus. Förlorar vi hjärtat för dom förlorade så blir vår tjänst halv. Vår kallelse är: till Guds ära och till människors räddning. Vi behöver odla en kärlek till dom små, dom svaga, dom trötta och dom sökande. För vårt uppdrag är att leda dom till Honom som är svaret på alla frågor och som mättar all hunger.

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

X