VI ÄR CKS

 

 

 

 

Drömmen om ett
annorlunda rike

Genom våra sju värderingar sammanfattar vi hur vi tror det ser ut när Guds rike är mitt ibland oss. Alla dessa värderingar bygger på hur Jesus tillämpande himmelriket när han vandrade på jorden såsom vi läser om det i de fyra evangelierna i Nya Testamentet. Vår bön är att bli mer lika denne Jesus, att se hans rike ta plats mitt ibland oss och att bli formade och förvandlade av hans kärlek så att vi kan vara bärare av detta annorlunda rike i vår vardag.

Nedanför presenteras våra värderingar, först med en kort sammanfattning, sedan med fördjupning av vardera värdering längre ner. En uppmuntran när du läser detta är att visualisera hur dessa värderingar tar sig uttryck i ditt egna liv, när Jesus möter dig med sin kärlek!

 INTROFILM

Jesus och
hans närvaro

Vi vill ha Guds närvaro som centrum i allt vad vi gör. Vi vill leva med en förväntan på hans manifesterade närvaro bland oss.

Älskar och värdesätter

Vi vill vara en gemenskap som älskar och värdesätter människor, såsom Gud älskar och värdesätter oss.

Upprättar identitet

I det livsförvandlande mötet med Jesus väcks vårt sanna jag till liv, vi blir dem vi är skapade att vara.

Växer i relationer

Genom tron på Jesus har Gud bjudit in oss till sin stora familj, till en berättelse större än oss själva.

Lever i bön, tillbedjan & Guds ord

Vi vill i allt vi är och allt vi gör, grundar sig i ett rikt liv med Jesus.

Synliggör Guds rike

Jesus har gjort det möjligt för varje troende att i kraft av den Helige Ande synliggöra himmelriket för världen.

Lever missionellt

Jesus sänder varje lärjunge till att vara bärare och medlare av himmelriket i sin vardag.

Betjänande ledarskap

Det inflytande och ledarskap som Jesus tilldelar oss kommer alltid med kraft att betjäna, frigöra och beskydda andra människor.

Jesus och
hans närvaro

Vi vill ha Guds närvaro som centrum i allt vad vi gör. Vi vill leva med en förväntan på hans manifesterade närvaro bland oss.

Älskar och
värdesätter

I det livsförvandlande mötet med Jesus väcks vårt sanna jag till liv, vi blir dem vi är skapade att vara.

Upprättar
identitet

Vi vill vara en gemenskap som älskar och värdesätter människor, såsom Gud älskar och värdesätter oss.

Växer i
relationer

Genom tron på Jesus har Gud bjudit in oss till sin stora familj, till en berättelse större än oss själva.

Lever i bön,
tillbedjan &
Guds ord

Vi vill i allt vi är och allt vi gör,
grundar sig i ett rikt liv med Jesus.

Synliggör
Guds rike

Jesus har gjort det möjligt för varje troende att i kraft av den Helige Ande synliggöra himmelriket för världen.

Lever
missionellt

Jesus sänder varje lärjunge till att vara bärare och medlare av himmelriket i sin vardag.

Betjänande
ledarskap

Det inflytande och ledarskap som Jesus tilldelar oss kommer alltid med kraft att betjäna, frigöra och beskydda andra människor.

Jesus och Hans Närvaro

Vi vill ha Guds närvaro som centrum i allt vad vi gör, som församling och i våra egna liv. Vi tillber Honom med en längtan och en förväntan på hans manifesterade närvaro bland oss. Vi är alltid mer intresserade av och passionerade över hans närvaro än hans kraft, eftersom hans närvaro och kärlek är det som ger syfte åt allt vi gör.

Vi vill vara en lovsjungande församling där Guds ära är centrum och förblir målet med allt vi är och allt vi gör. Det är vår övertygelse att allt är skapat för att ära Gud. Vi finns till för hans skull och för utbredandet av hans rike. Hans agenda är vår agenda, inte tvärt om. Vi tror att den lovsjungande och bedjande församlingen banar väg för Guds rike, och vi längtar efter att se hans goda vilja ske i vår församling, vår stad och vårt land. Vi vill vara en gemenskap där vi är så trygga i vår tro och med varandra att vi vågar satsa, vågar ta steg i tro, vågar ta risker – allt för att skapa större utrymme för hans närvaro och liv.

ÄLskar och värdesätter

Vi vill vara en gemenskap som älskar och värdesätter människor, såsom Gud älskar och värdesätter oss.

Det första vi upptäcker i mötet med Jesus är Guds oändliga kärlek för varje människa och hela sin skapelse. Han möter oss precis där vi är och som vi är, och värdesätter oss så högt att han var beredd att leva och dö för varenda en av oss.

Vi vill vara en gemenskap som älskar och värdesätter människor, såsom vi själva har blivit älskade och värdesatta. Där Hans kärlek lär oss att se på varandra bortom vår trasighet och våra brister (synd), får vi upptäcka att vårt värde inte sitter i allt vi gör, hur vi ser ut eller vad vi uppnått och äger, utan endast i dem vi är.

Det är genom Guds fullkomliga kärlek som vi upptäcker vem vi verkligen är.

Upprättar identitet

I det livsförvandlande mötet med Jesus väcks vårt sanna jag till liv, vi blir dem vi är skapade att vara.

I Evangelierna i Bibeln läser vi hur Jesus gång på gång upprättar människor till en trygg identitet som Guds älskade barn. I det livsförvandlande mötet med Jesus väcks vårt sanna jag till liv – vi blir dem vi är skapade att vara.

I livet utan Gud kämpar vi i vår egen kraft för att erövra vilka vi är, bli hela på insidan och bekräftade som människor. Den kampen leder oss längre och längre bort från det vi djupast längtar efter av frihet, frid och meningsfullhet. När vi väl inser att svaret inte ligger i vår egen strävan, kan vi få komma till Jesus, som sa, ”Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila”.

Vår längtan är att vi tillsammans ska få upptäcka vilan som Jesus ger. Den tror vi kommer när vi förblir i Jesu helande närvaro och låter Guds Ord forma vårt tänkande om vilka vi är, hur vår värld fungerar och framför allt vem Gud är.

VÄXER I RELATIONER

Genom tron på Jesus har Gud bjudit in oss till sin stora familj, till en berättelse större än oss själva.

Människan är skapt för gemenskap med Gud och med andra människor. Genom tron på Jesus har Gud bjudit in oss till sin familj, till en berättelse större än oss själva. Gud älskar sin församling, och vi tror att Guds rike ibland oss framför allt blir synligt när det får ta plats i våra relationer med varandra. Då får den upprättelse vi tar emot från Gud också leda till upprättelse i våra relationer.

I detta tror vi att den lokala församlingen, trots sina brister och fel, är den fantastiska gåvan som Gud ger till oss för att vi ska få växa i tro och lärjungaskap. I denna gemenskap fortsätter frälsningens resa, där vi modigt och uthålligt får älska varandra trots rädslor och osäkerheter, och därigenom mogna och formas efter hans hjärta. Vi tror att vi som gemenskap, genom detta, kan få reflektera Hans ljus och kärlek i världen.

LEVER I BÖN, TILLBEDJAN & GUDS ORD

Vi vill låta allt vi är och allt vi gör, grunda sig i ett rikt liv med Jesus.

Genom Jesu livsstil visade han oss hur vi kan leva i en ständig gemenskap med Fadern. Jesus drog sig ofta undan för att vara ensam med Fadern, och i vardagen var hans inre ständigt tillvänt Honom i en pågående bönegemenskap.

På samma sätt vill vi i allt vi är och allt vi gör, leva med relationen till Gud som vår utgångspunkt. Därför vill vi i vår vardag leva i bön, tillbedjan och medvetet bygga våra liv på Guds levande Ord. Med goda heliga vanor får vi ta emot Andens näring och kraft åt varje område av våra liv.

Vi tror att gemenskapen med Gud formar oss till likhet med Jesus och utrustar oss för att tjäna i Guds Rike. Framför talanger och prestationer värderar vi ett rikt liv med Jesus. Från denna plats av intimitet med Gud vill vi alltid utgå, när vi älskar och betjänar andra människor och vår stad.

SYNLIGGÖR GUDS RIKE

Jesus har gjort det möjligt för varje troende att i kraft av den Helige Ande synliggöra himmelriket för världen.

Jesus har gjort det möjligt för varje troende att i kraft av den Helige Ande synliggöra himmelriket för världen – på samma sätt som Jesus gjorde. Det är vårt gemensamma uppdrag men också vår individuella inbjudan att leva liv som hjälper människor att lära känna Gud. Vi ser i Jesu liv, hur radikala förändringar av omständigheter följde av hans relation med Fadern – blinda och döva helade, själar befriade, vatten blev till vin och livshistorier omskrivna. Såsom Jesus vill vi lyhört handla och tala utifrån relationen till Fadern, och på så sätt synliggöra hans rike. 
 


Fram till den dag då vi i himlen ska stå ansikte mot ansikte med Jesus, som ska torka varje tår och hela varje sår, vill vi vara ett folk som hoppfullt tror Gud om hans rikes utbredning redan nu. Vi vill i kraft av den Helige Ande be för fysiskt, emotionellt och socialt helande av det som är brustet, medla för den svage, stå upp mot orättvisor, värna om skapelsen och lyssna efter Guds tilltal och svar för varje människa och situation.


LEVER MISSIONELLT

Jesus sänder varje lärjunge till att vara bärare och medlare av himmelriket i sin vardag.

Utbredandet av Guds rike har sitt slutmål långt utanför kyrkans väggar. Jesus sänder varje lärjunge till att vara bärare och medlare av himmelriket i sin vardag. Vi längtar efter att det ska ta sig många olika uttryck när unika gåvor och personligheter får användas till Guds förhärligande och hans rikes utbredning.

I församlingens kallelse att förmedla evangeliet lokalt, regionalt och globalt, är varje troende en ovärderlig länk i kedjan. Vi vill därför uppmuntra varandra att våga leva i en förväntan på att Gud vill tala och gripa in på våra arbetsplatser, i våra familjer och i mötet med andra människor. Som gemenskap vill vi sträcka oss efter att leva ut en missionell kallelse i vår vardagliga vandring, där Guds rikes väldoft får spridas, genom oss, överallt där vi går fram.


BETJÄNANDE LEDARSKAP

Det inflytande och ledarskap som Jesus tilldelar oss kommer alltid med kraft att betjäna, frigöra och beskydda andra människor.

Ledarskap i Guds rike är upp- och nedvänt: Jesus uppmanar oss att inte sträcka oss efter makt och inflytande, utan lägga ner våra ambitioner och betjäna och lyfta andra istället. I synliggörandet av ett annorlunda rike skipade Jesus rätt åt den svage och antog ständigt en tjänares gestalt.

Det betjänande ledarskapet bygger Guds rike och inte sitt eget. Det betjänande ledarskapet har sin glädje i att se när individer, grupper och sammanhang växer och blommar i sin gudagivna potential. Det inflytande och ledarskap som Jesus tilldelar oss när vi ger våra liv åt honom, kommer alltid med kraft att bemyndiga, frigöra och beskydda andra människor. Därför vill vi som Guds rikes ledare gå före i att älska och värdesätta och upprätta. Med det inflytande vi blivit givna av den Helige Ande vill vi ge plats åt Guds rike att komma och regera ibland oss.

Läs vidare om vår tro och vårt missionsarbete genom att trycka på knapparna nedan.

KOM I KONTAKT MED OSS:

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

X