Just earth

VAD ÄR JUST EARTH?

Just Earth har utvecklats i Kenya sedan 2005 och har nu startat 60 skolor, tränat 2000 bönder som resulterat i mat och försörjning till mer än 64 000 barn och vuxna. Just Earth är ett jordbruksprojekt där bönder utbildas till att bruka den bördiga jorden i Uganda samt utbildas i en bibelskola. Konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och bygger på lokala församlingars engagemang och Just Earths träningsmodell.

Uppmuntrade av berättelserna och erfarenheterna från Kenya har vi nu startat de två första prototypskolorna i Uganda. Projektledare från Kenya är på plats under första året för att träna upp nya ledare, som implementerar och adapterar modellen för den lokala myllan och kulturen.

FAKTARUTA

Uganda har ca 42 miljoner invånare varav 80-85% bor på landsbygden och är helt beroende av ett fungerande jordbruk. Medellivslängden är idag endast 59 år och 50% av populationen är under 15 år. Just nu växer fattigdomen i Uganda och ökat från 6 till 10 miljoner de senaste åren. Genom Just Earth kan vi långsiktigt vara med och vända den negativa trenden.

JUST EARTH MODELL

Bönderna möts en gång i veckan på den gemensamma jordsburksmarken. Där får de först grundläggande undervisning om ett liv i kärlek, följa Jesus och leva ut Guds Rike i sin vardag. Detta byggs sedan på med en anpassad kursplan i jordbrukskunskap. Andra delen av dagen praktiserar man det man lärt sig, och ser hur teorin fungerar i verkligheten på jordbruksmarken.

Eleverna tar sedan med sig kunskapen hem till sina jordbruk och implementerar. Projektle- darna besöker alla bönder under veckan för att följa upp och coacha i tillämpningen. Denna process pågår veckovis i 2-3 år. Varje skola blir ett eget kooperativ som sköter sin egen ekonomi, tillgång till kvalitativt utsäde och gödsel och bygger upp samverkan kring inköp och försäljning. Resultatet blir: Lärjungaskap och jordsbrukskap i en förvandlande kombination.

Vad som händer över tid…

  • Produktionen ökar 3-8 ggr över tid
  • Ökad varierad kost för bättre näringsriktig mat
  • Nya ekonomiska möjligheter för investeringar
  • Nya företag och entreprenörskap
  • Mat som ges till hemlösa och föräldralösa
  • Föräldralösa som adopterats av jordbrukare
  • Officiellt erkänt från regering som högeffektiv träning av jordbrukare.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

GE DIN GÅVA SÅHÄR

BANKGIRO

5151-8991

Märk betalningen med avsett missionsarbete

SWISH

123-4572707

Märk betalningen med avsett missionsarbete

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

X