21 dagars bön och fasta

LÅT OSS FYLLA VÅRA LIV OCH VÅR STAD MED BÖN

TEMA: ”Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Schema över bönetillfällen: Måndag – Fredag

  • Kl 8:00-8:10 Bön och bibelläsning (Länk till Instagram).

Vi läser 1 kap från Johannes evangelium varje dag och ber utifrån det.

  • Kl 12:00-12:10 Bön i vardagslivet (Länk till Facebook).

Vi inbjuder Guds närvaro och vilja på våra arbetsplatser, skolor och vardag.

  • KL 18:00-19:00 Bön och tillbedjan (Länk till Youtube, Länk till Zoom på onsdagar)

TVÅ BÖNEPUNKTER I 21 DAGAR

”…ingen kommer till Fadern utom genom Jesus”

När vi följer Jesus kommer Guds Rike närmre och vi drar andra närmre Fadern…

  1. Vi ber för våra arbetsplatser, skolor och vardagsliv: ”Kom ditt Rike – ske Din vilja”.
  2. Vi ber för en eller några av våra vänner som ännu inte känner Jesus. ”Herre, öppna deras andliga ögon. Dra deras hjärtan nära Dig. Rädda dem.”

VECKA 1: 11-17 JANUARI ”JESUS ÄR VÄGEN”

Jesus inbjuder oss att följa honom genom att välja ett livsmönster som låter honom förvandla våra liv till Kristuslikhet. Under 21 dagar har vi möjligheten att etablera goda Heliga vanor i våra liv. Vi fokuserar den första veckan tillsammans på varför vi vill läsa Bibeln, be, leva i gemenskap, leva generöst och leva i vila det kommande året.

BEGRUNDA: VECKA 1 – VARFÖR GODA HELIGA VANOR 2021?

Här följer en möjlighet för dig att under 21 dagar begrunda och bevara hur ditt år med Jesus kan se ut. Skriv gärna ner dina reflektioner för dig själv som en andlig dagbok. Vecka 2 reflekterar vi över hur man praktisera heliga vanor och vecka 3 summerar vi när och var jag vill tillämpa mina vanor 2021.

Måndag – Bibeln

Är den dagliga Bibelläsningen viktig i mitt liv och varför i så fall? Vad skulle kunna hända i mitt liv om jag läste mer Bibel varje dag? Vad är syftet med en Bibelläsningsplan?

Läs gärna: Hebr 4:12, Matt 4:4, Joh 15:7-8, Joh 6:35

Tisdag – Bönen

Vad är bön egentligen? Är bönen en del av min vardag? Varför är den dagliga avskilda tiden i bön så viktig för den som vill följa Jesus? Är det viktigt för mig att be tillsammans med församlingen och andra troende, och varför i så fall?

Läs gärna: Joh 17:3, Ef 6:18, Matt 6:5-13, Luk 5:16, Joh 15:17, Apg 4:23-31

Onsdag – Gemenskapen

Är det viktigt för mig att ha en rytm av att fira Gudstjänst varje vecka, varför i så fall? Varför är det viktigt att inte isolera sig som lärjunge utan att vara tillsammans med andra lärjungar? Varför är gemenskapen viktig för att kunna leda nya lärjungar till Jesus?

Läs gärna: Luk 4:16, Apg 2:42,47, Hebr 10:25, Luk 22:31-32, Gal 6:2, 1 Kor 12

Torsdag – Generositet

Varför att det saligare att ge än att få? Varför kan generositet vara helt avgörande för mig att växa som människa och lärjunge till Jesus? Vad är syftet med de gåvor som jag har fått och vad innebär det att vara en god förvaltare?

Läs gärna: Apg 20:35, Matt 10:7-8, 1 Kor 12, Matt 25:14-30

Fredag – Vila

Är vila en naturlig del av min veckoplanering? Har jag en sabbatsrytm? Är vila en viktig del av mitt lärjungaskap, varför eller varför inte i så fall? Hur ser platsen av stillhet och tystnad ut i Jesu liv?

Läs gärna: Matt 11:28-30, Luk 5:16, Luk 4:1, Hebr 4:9-11

Datum

11 januari – 31 januari 2021

}

Bönetillfällen

Varje vardag:

08:00 Morgonbön på Instagram

12:00 Lunchbön på Facebook

18.00 Kvällsbön på Youtube

19.00 Bön med barnen på Zoom

(Meeting ID: 921 304 4460
Passcode: ibios)

Special på onsdagar:

18.00 Bön tillsammans på Zoom

(Meeting ID: 872 1761 9992
Passcode: 777)

VECKA 2: 18-24 JANUARI ”JESUS ÄR SANNINGEN”

BEGRUNDA: VECKA 2 – HUR SER KAN GODA HELIGA VANOR SE UT 2021?

Denna vecka skulle vi vilja uppmuntra dig att fortsätta begrunda och fördjupa din förståelse om hur man rent praktiskt kan lägga upp sina Goda Heliga Vanor. Om du vill läsa några böcker i ämnet så kolla in lästips längre ner på sidan. Först har du några punkter, påståenden och frågor in i din process att följa Jesus detta år.

Måndag – Bibeln

”Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.” (Ps1:1-39)

Olika sätt att läsa Bibeln:

– Bibelläsningsplan: Läsa hela eller delar av Bibeln på ett år, eller annan tidsperiod. Det finns olika versioner i tryck hos bokhandlare. Det finns också en uppsjö läsplaner i Bibelappen ”Holy Bible” av Youversion.

– Bibelböcker efter intresse: Bestäm dig för ett antal kapitel. Välj Bibelböcker som intresserar dig eller du uppfattar Anden leder dig till.

– Morgon och /eller kvällsrutin: Välj när på dagen du enklast får in en rutin. Fortsätt gärna efter fastan med att läsa ett kapitel på morgonen. Eller ta en längre stund på kvällen. Hitta en rutin.

– Läsa sakta: En vanlig modell är att läsa sakta tills texten ”talar” till dig. Låt Ordet sjunka in. Finns det en inbjudan eller uppmaning att följa i texten?

– Studera ett ämne: En spännande Bibelläsning när man vill fördjupa sig i ett ämne. Använd bibelreferenserna i marginalen. Tips: Kolla in ämnesregistret som ofta finns längst bak i Bibeln.

– Sträckläs: Sträckläs för att få en överblick på den Bibliska historien.

– Memorera: Jesus kunde förmodligen stora delar av GT utantill. En början är att ta verser som hjälpt dig skriv ner dem och lär dig utantill. Ju mer Bibel vi kan utantill desto mer kommer Anden tala till oss.

Var alltid öppen för att Anden ska tala och forma dig genom läsandet.

Läs gärna: Hebr 4:12, Matt 4:4, Joh 15:7-8, Joh 6:35

 

Tisdag – Bönen

“Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.”

(Ef 6:18)

– Börja dagen i en liten eller längre stund i bön: Låt dagen börja med den Helige Anden inför Fadern i Jesu namn.

– Danielsbön: Daniel bad tre gånger om dagen, precis som vi gör under fastan. Något att fortsätta med efter fastan?

– Jesu böneliv: Läs evangelierna och studera Jesu böneliv, och gör som han.

– Paulus böneliv: Läs Paulus brev och studera och bli inspirerad av hur Paulus bad.

– Tillbedjan: En stor hjälp kan vara att sätta på lovsång som hjälper dig i tillbedjan.

– Tungotal: En viktig del av Paulus böneliv var tungotal. Be mycket i tungor, det bygger på din inre människa. Ta stunder i bilen, duschen, när du diskar, promenader och öppna dig för Anden.

– Tystnad: Bjud in Guds närvaro och var helt tyst. Vänta på Gud och ditt hjärtas djupare suckar till Gud. Lyssna. En stund av tystnad inför Gud varje dag är livgivande.

– Fader vår: Jesus gav oss den bästa bönemodellen. Stanna upp inför varje rad och gör den bönen till din egen.

– Tacksamhetsbön: Ta tid att tacka Gud för allt som han är och gjort.

– Be Guds Ord: Be utifrån de Bibelverser som är levande för dig. De löften som Anden påmint dig om. Tala ut Guds Ord över ditt och andras liv.

– Förbön: Vi kan ha bönelistor med människor och situationer vi återkommer till Gud med i bön. Eller så ber vi för dem som Anden just den stunden påminner om att be för.

– Bön för vänner: Hur kan du fortsätta under året att lyfta några eller några inför Gud som ännu inte följer Jesus?

Läs gärna: Joh 17:3, Ef 6:18, Matt 6:5-13, Luk 5:16, Joh 15:17, Apg 4:23-31

 

Onsdag – Gemenskapen

“Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:46)

– Söndagsgudstjänst:  Att få in den trogna vanan att alltid fira Gudstjänst en gång i veckan, gör stor skillnad för oss vara och en, och gemenskapen. Avgörande för den långsiktiga vandringen med Herren.

– Citygruppen: Den mindre gemenskapen där vi möts, ber och läser Bibeln tillsammans och bygger upp varandra genom Andens gåvor. Här fördjupas lärjungaskapet, och nya lärjungar välkomnas och formas.

– Den inre kretsen: Jesus hade många lärjungar men tre av dem kom han närmre. Vilka är dina närmaste lärjungar, som du delar resan med?

– Trogen och Överlåten: Hur ser en sund eller osund överlåtelse till en församling se ut?

– Bönegemenskap: De första lärjungarna var eniga i bönen. Där får vi möta Gud och höra hans röst tillsammans. Tillfällen till lunchbön och kvällsbön, och andra bönetider kommer fortsätta vara en naturlig del av vår församlings mötesplatser. Kommer du finnas med där?

Läs gärna: Luk 4:16, Apg 2:42,47, Hebr 10:25, Luk 22:31-32, Gal 6:2, 1 Kor 12

Torsdag – Generositet

– Förvaltare: Allt vi har är till låns och vi är nu Guds Rikes förvaltare av våra gåvor, talanger, tid, kraft, pengar – ja allt. Goda förvaltare förmerar det dem fått. Hur kan det se ut i våra liv? (1 Pet 4:10, Matt 25:14-30)

– Tionde: En Biblisk princip för Jesu lärjungar som ett första steg att förankra sin ekonomi i Guds Rike. (Mal 3:10, Luk 11:42, Hebr 7:10)

– Offer: Blodsoffer är passerat, men att ge på ett sätt som kostar oss något av bekvämlighet och trygghet kännetecknar ett liv i tro och efterföljelse. (2 Kor 8:3-5)

– Ge så det växer: Bibeln visar oss att vårt givande är som en sådd som växer upp och ger stor tillväxt. Både för det vi ger till och för vår egen ekonomi. (2 kor 9:6)

– Betjäna: Alla våra andliga gåvor har vi fått för att bygga upp andra. Vilka gåvor har du och hur kan du betjäna andra med dem? (1 Kor 12:4-7)

– Ge vidare: Jesus har gett oss alla uppdraget att vara människofiskare, att ge som gåva det vi fått som gåva. Hur kan det se ut i ditt liv 2021? (Mark 1:17, Matt 10:8)

Läs gärna: Apg 20:35, Matt 10:7-8, 1 Kor 12, Matt 25:14-30

Fredag – Vila

– Jesus vår vila: Jesu första inbjudan till oss är att ta emot hans vila och milda ok. En konkret plan för vår vila, är att söka den vilsamma efterföljelsen av Jesus. (Matt 11:28-30, Hebr 4:9-11)

– Sabbat: Ett tydligt steg i att komma in i vila är att hitta en veckorytm där man vilar 24h. Ett dygns vila då vi stänger av alla måsten och vårt vanliga arbete för att ge utrymme för att njuta av Guds goda med nära och kära. (Jer 17:21, 1 Mos 2:1-3)

– Lagom: Ett otrevligt ord för vissa, men vi behöver inte vara lagom men göra lagom. När vår almanacka inte är lagom eller balanserad, så blir stress en naturlig konsekvens. (Rom 12:3)

– Säga nej: För att få utrymme att ”göra det Fadern gör” så måste vi oftast säga nej till mycket. (Joh 5:19, Tit 2:11-14)

– Stänga av: Överstimuli gör själen splittrad och orolig. Troligtvis behöver vi regelbundet stänga av sociala medier och tillgängligheten för att kunna hitta en ”lagom” konsumtion och stimuli. (Luk 5:16, Luk 4:1)

– Vägra livsstilen bråttom: Att skynda sig ibland är ok, men att leva bråttom leder oss in i stress och söndring. Vår egen relation till Guds skadas och relationer till andra. (Luk 10:39-42)

Läs gärna: Matt 11:28-30, Luk 5:16, Luk 4:1, Hebr 4:9-11

Pauls boktips:

“Ruthless elimination of hurry”, John Mark Comer: 

Lättläst och mycket tillämpbar för vår tid.

“Healthy emotional spirituality”, Peter Scazzero.

Väldigt bra och pedagogiskt material om att följa Jesus på ett hälsosamt sätt. Utvecklad i församlingskontext.

“Vägen till glädje”, Richard Foster.

En klassiker i ämnet.

“Strengthening the soul of your leadership”, Ruth Haley Barton

Tar oss djupt ner i rötterna av våra hjärtan och vandring med Jesus. Boken är en spegling utifrån Mose liv.

“Heliga vanor för vanliga människor”, John Ortberg

Mycket bra introduktion till Goda Heliga Vanor.

“Andliga Discipliner”, Dallas Willard

Författaren och källan som många av de andra hänvisar till.

“Det händer när du vilar”, Tomas Sjödin

Denna hjälper oss att sänka tempot och hitta vilan.

VECKA 3: 25-31 JANUARI ” JESUS ÄR VÄGEN”

BEGRUNDA: VECKA 3 – NÄR, VAR OCH HUR VILL JAG TILLÄMPA MINA GODA HELIGA VANOR 2021?

I den sista veckan av denna fasteperiod så uppmuntrar vi varandra att skriva ner en plan för vår tillämpning av hur, när och var av våra Goda Heliga Vanor. Genom att få en konkret bild och bli avsiktliga, så kan vi börja ta nya små, och för en del stora steg mot en hållbar plan för att ”förbli nära Jesus och hans Ord”.

I Joh 15 undervisar Jesus oss om att han är vinstocken och att vi är grenarna som ska bära rik frukt. För att en vinranka ska kunna växa och bära frukt så behövs en spaljé. Spaljén har inte liv i sig själv, men behövs för att bära livet. Det är en bra bild på vad goda vanor gör för oss som vill förbli nära Jesus och låta Hans liv flöda genom oss.

För att ta nästa steg i processen så behöver vi sätta av tid för att skriva ner en plan. Använd gärna texterna ovan för att komma igång i tänkandet, eller kolla igenom de små videoklipp om varje område som finns på våra Instagram och Facebook sidor. Om du vill kan du kopiera över texten nedan i dina antecknar i telefonen eller skriva det där du enklast processar det med Herren. Eller använda bilden med varje område inramat.

GODA HELIGA VANOR 2021

Skriv ner inom varje område vad som blir viktigt för dig inför det kommande året och när, var och hur du vill tillämpa det i ditt liv.

Bibeln

Bönen

Gemenskapen

Generositet

Vila

Under våren kommer vi att återvända till dessa Heliga vanor i predikan och i våra Citygrupper, och fortsätta bygga upp ”spaljér” som kan bära upp frukten i våra liv.

Registrera din böneplats här så fyller vi hela Stockholm och Sverige med bön!

Genom att registrera din adress så kan vi sätta ut din plats på kartan och synliggöra hur bönen och välkomnandet av Guds Rike fyller vår stad.

Bön med barnen:

Vi kommer även att samla alla barn till bön på Zoom varje vardag klockan 19.00–19.15.

För att ansluta till mötet, klicka på länken här: https://us02web.zoom.us/j/9213044460?pwd=ajJGckxaTE9rd1UvZFRTMUMyS1EyZz09

Fyll sedan i dessa uppgifter:

Meeting ID: 921 304 4460
Passcode: ibios

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

X