Kvinnofrukosten är inställd

Tyvärr måste vi meddela att kvinnofrukosten har blivit inställd till följd av den rådande smittspridningen av Coronaviruset, COVID-19.

Du som har köpt biljetter kan få dina pengar tillbaka. Ta med din biljett till infodisken i kyrkan när de öppna Gudstjänsterna startar igen så hjälper vi dig med detta.

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

Join our mailing list to receive the Daily Devotions by Pastor Wilberforce Bezudde, as well as the latest news and updates of City Church International.

You have Successfully Subscribed!

X