Hopp för Sverige

– ett kristet manifest för långsiktig reformation av landet

Efter flera år av bön, samtal och arbete har vi nu glädjen att meddela att boken Hopp för Sverige släpps den 18 juni. Officiell release av boken sker i samband med gudstjänsten i Citykyrkan Stockholm den 24 juni. Då finns även flera av författarna, och representanter för arbetsgruppen, på plats för att berätta om boken och svara på frågor.

I Hopp för Sverige gör författarna en djuplodande analys av det svenska samhället och vårt lands position. Författarna liknar den process de själva har varit i under ett antal år med när Mose sänder ut spejare för att ”se efter hur landet är”. Resultatet av processenär detta reformatoriska manifest. I boken identifieras tio områden, som beskrivs som särskilda frontlinjer för samhällsreformation, och där behovet av upprättelse är stort.Inom varje område beskrivs ett nuläge, en biblisk målbild samt en färdriktning för reformation.

Projektet har letts av Jan Sturesson, som ordförande för styrgruppen. Redaktionsgruppen har bestått av Lukas Berggren, Torbjörn Aronson, Olof Edsinger och Per Ewert. Boken ges ut på Sjöbergs förlag. I styrgruppen för projektet har dessutom följande personer funnits med: Hans Weichbrodt (OAS), Paul Orlenius (New Wine), Torbjörn Erling (ICCC), Patrik Sandberg (Sverigebönen), Anders och Sara Carlsson (UMU) samt J. Gunnar Olson (ICCC).

Hopp för Sverige är, som titeln antyder, en hoppfull bok. Författarna blundar inte för nuläget, och beskriver konsekvenserna av den sekulära individualismen i Sverige, men pekar samtidigt på det hopp som finns i evangeliet. Syftet med boken är att mobilisera en gräsrotsrörelse av kristna som vill överlåta sig till bön och reformation fram till år 2029– 1200 år efter det att missionären Ansgar ankom till ön Birka i Mälaren. Denmobilisering boken beskriver tar sin utgångspunkt i församlingen och pekar mot arbetslivet, där varje troende frigörs till tjänst för Herren.

Den hoppfulla tonen blir tydlig redan i bokens inledning, som avslutas så här: ”Vårt gemensamma budskap, när vi nu har bespejat Sverige, är: Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det!”Nu lämnar vi innehållet vidare till hela kristenheten som enutmaning under elvaårsperioden fram till och med 2029. Om vi ödmjukar oss och söker Guds vilja för landet, och ber och arbetar tillsammans – då finns det Hopp för Sverige!

Du kan hitta och köpa boken HÄR!

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.

Join our mailing list to receive the Daily Devotions by Pastor Wilberforce Bezudde, as well as the latest news and updates of City Church International.

You have Successfully Subscribed!

X