21 dagar i bön och fasta

8-28 januari

Kära bröder och systrar. Vi vill välkomna dig till 2018 års bön och fasta. Vi tror att 2018 kommer bli ett fantastiskt år. När vi samlas för att söka Gud tillsammans så kommer han möta oss med sin kraft och härlighet för att hela vårt land och förändra den andliga atmosfären. Bibel förkunnar att om han folk, som han har kallat i sitt namn ödmjukare sig, ber och söker Hans ansikte, och omvänder sig från sin synd. Då ska han höra våra böner, förlåta vår synd och hela vårt land. Det är just detta som Gud kallar oss till under denna period av bön och fasta. Det hjälper oss att leva i samklang. Även om du inte har möjlighet att närvara på varje samling så kan du vara med och be hemifrån utifrån samma agenda som vi ber efter varje dag i Citykyrkan.

– Wilberforce Bezudde.

Dag 1 – måndag 8/1 – Tacksägelse. Fil 4:6

 • Vi tackar Gud för att Han svarar på vår bön. Vi tackar för det han redan gjort och för det han gör
 • Vi påminner oss om att vara tacksamma och igenkänner att han är Gud den allsmäktige, vår frälsnings klippa. Skapare av himmel och jord

Dag 2 – tisdag 9/1 – Förberedelse och överlåtelse, Heb 9:14, 3 Mos 20:7-8

 • Vi överlåter oss till Honom på nytt och låter Jesu blod rena oss. Heb 9:14
 • Vi omvänder oss och bryter syndens influens, vanor och bojor. Rom12:2
 • Vi lämnar allt baggage bakom oss och väljer att leva i vår frihet i Jesus. 2 kor 5:17-18
 • Vi omvänder från vår ljumhet tillbaka till den första kärleken. Upp 3:16, Upp 2:4
 •  Vi ber att du Herre hjälper oss. vi ber om en god start och att du ska vara med oss under året. 2 mos 33:15

Dag 3 – onsdag 10/1 – Guds närvaro ibland oss 2017

 • Vi ber att hjärtan, familjer, arbetsplatser, samhällen, städer och nationer ska öppnas så att Gud kan träda in. Psalm 24:6-7, Upp 3:20
 • Vi ber om nåden att få förbli i Guds närvaro, kraft och härlighet. Psalm 91:1-16
 • Att han i sin närvaro ska få göra det som bara Han kan göra, förändra, upprätta, hela och förvandla

Dag 4 – torsdag 11/1 – Bön för våra ledare

 • Vi ber om vishet och insikter. Ords 4:6-7, Jak 1:5
 • Vi ber för internationella församlingar och invandrarkyrkor
 • Vi ber för vår byggnad och gudstjänstlokal. 2 Sam 7:10
 • Vi ber om tillväxt så väl andligt som numerärt. Apg 16:5

Dag 5 – fredag 12/1 – Gud, sänd arbetare. Luk 10:2

 • Vi ber att dolda gåvor och talanger i församlingen ska komma till ytan. 2 Mos 31:3
 • Vi ber om frihet att leva det liv Kristus kallar oss till.
 • Vi ber att Gud ska befria sitt folk från vårt tids slaveri så att vi kan bära frukt i vår tjänst för Honom
 • Vi ber om överlåtelse till Gud och Hans verk. Matt 6:33

Dag 6 – lördag 13/1 – Församlingstillväxt. 1 Kor 3:6, Apg 2:41, Apg 16:5

 • Vi ber emot en ande av förvirring. Mot felaktiga läror och influenser. Ef 4:12-14
 • Vi ber om andlig mognad. Heb 5:12-14
 • Vi ber för Familjen, barn, äktenskap, ungdomar, singlar. Apg 10:2, Ef 6:4, Ords 22:6, Josh 24:15, Ords 1:7, Ords 9:10

Dag 7 – söndag 14/1 – Integration. Matt 21:13

 • Vi ber om vishet i integration. Ords 4:13-15
 • Vi ber om beskydd från identitetskris. 1 Joh 4:17
 • Vi ber om beskydd från orättvisa och orättfärdighet i vårt samhälle. Psalm 140:12

Dag 8 – måndag 15/1 – Vi ber för Stockholm Jeremia 29:7

 • Vi ber för områden där våld och  rädsla är vardag
 • Vi ber om en våg av hopp över Stockholm
 • Vi ber om en ökad hunger efter att möta Jesus i vår stad

Dag 9 – tisdag 16/1 – Vi ber för Integrationen  3 Mosebok 19:34

 • Vi ber om kreativa ideér och projekt i kyrka och samhälle
 • Vi ber om nya mötesplatser i kyrka och samhälle
 • Vi ber om väckelse bland muslimer
 • Vi ber om församlingen som en nyckel och föregångare för integration

Dag 10 – onsdag 17/1 – Vi ber för vår mission  Matteus 28:18-20

 • Vi ber för City church Kampala
 • Vi ber för Just Earth projektet
 • Vi ber för SOHA
 • Vi ber för vårt arbete i Bogota, Nepal, Somalia, Etiopien, Israel och Central Asien

Dag 11 – torsdag 18/1 – Vi ber för de 7 samhällspelarna

 • Vi ber för politiker och myndigheter
 • Vi ber för guds församling
 • Vi ber för familjen
 • Vi ber för media
 • Vi ber för utbildning
 • Vi ber för näringsliv och arbetsplatser
 • Vi ber för kulltur och idrottsvärlden

Dag 12 – fredag 19/1 – Vi ber för församlingarna i Stockholm 1 Kor 10:17

 • Vi ber om människors frälsning
 • Vi ber om positiva trender i gudsjänstbesökare, givande, dop osv.
 • Vi ber om nya församlingar som når nya människor
 • Vi ber om förnyad andlig hunger och fördjupad enhet

Dag 13 – lördag 20/1 – Vi ber för våra arbetsplatser 1 Mosebok 1:28

 • Vi ber om vi ska få vara till välsignelse för kollegor och företag
 • Vi ber om nya arbetstillfällen och nya ideér
 • Vi ber om samtal om tro och nyfikenhet på Jesus

Dag 14 – söndag 21/1 – Vi ber för våra Gudstjänster 2 krön 7:1-4

 • Vi ber om en påtaglig Gudsnärvaro
 • Vi ber om en förnyad hunger efter att möta Jesus
 • Vi ber om människors frälsning, helande och upprättelse

Dag 15 – måndag 22/1 – Vi ber för Barnen och Familjer Matt 19:4-6,14, 1 Mos 1:27-28

 • Hållbara, kärleksfulla och utgivande äktenskap
 • Barnen i församlingen. Deras skolor, framtid och kallelse
 • Citykyrkan ska vara en plats som hjälper barn och äktenskap att blomstra
 • Vi ska hitta Guds vägar till att hjälpa äktenskap och familjer utanför kyrkan
 • Parkering till familjer och mötesbesökare på söndagar

Dag 16 – tisdag 23/1 – Vi ber för Citygrupperna Apg 2:26, Matt 28:18-20, Luk 10:1-12

 • Växande Citygrupper som ett relationellt nätverk genom hela församlingen, och ut i staden
 • Citygrupper där lärjungar som gör lärjungar
 • Multiplicering av ledare och grupper
 • Vinna nya människor. Hitta fridens personer 2018

Dag 17 – onsdag 24/1 – Vi ber för Guds Rikes manifestation Mark 16:17-20, Rom 12:4-8, Apg 4:29-31

 • Mer av helande, mirakler och kraftgärningar i vår vardag
 • Nådegåvor aktiverade och träning för tjänst ibland oss
 • Gud ska bekräfta predikandet av Ordet i och utanför kyrkan med under, tecken och mirakler
 • Frimodighet att be för sjuka och dela evangeliet

Dag 18 – torsdag 25/1 – Vi ber att frid ska ersätta stress 1 Mos 2:1-3, Hebr. 4:9-11, Joh 20:21-22, Rom 16:20

 • Citykyrkan ska vara en plats av frid och Sabbat, som bryter med stress och utbränningssymptom
 • Lära oss att arbeta utifrån vila
 • Förläsa frid på våra arbetsplatser, familjer, skolor och företag
 • Genom frid se nya genombrott och segrar

Dag 19 – fredag 26/1 – Vi ber för närvaro Hes 47:1-12, Kol 4:2, Hebr 10:36, 1 Krön 29:10-17

 • En ny nivå av Guds närvaro och härlighet ibland oss
 • Fortsatt uthållighet i bönen under 2018
 • Hela Citykyrkan som hus ska vi tjäna Guds syften 2018
 • Resurser för att restaurera och uppgradera kyrksalen samt lokalerna för barn och ungdom
 • Citykonditoriet som en himmelsk oas i Stockholm

Dag 20 – lördag 27/1 – Vi påminner oss om alla Guds löften inför 2018 2 Kor 1:20, Job 42:5, 2 Mos 22-26

 • Alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus
 • Varje behov, är en inbjudan att se Guds löften uppfyllda
 • Genom varje bönesvar uppenbaras vem Gud är
 • Vi får genom ett rikt böneliv, ett rikt liv med Gud så att vi har mycket att ge 2018

Dag 21 – söndag 28/1 – Vi tackar Gud för 2017 1 Joh 5:14-15, Hebr 13:15-16, Ps 100:4

 • Gud alltid hör och svarar på bön
 • Vår tacksamhet gör oss givmilda
 • Ökat givande av tionde, offer och gåvor 2018

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.