Insamlingen av Citykyrkans julgåva går i år till Just Earth

Julglädje som varar hela året

Den här julen kan du få vara med och så ett meningsfullt frö i en bördig mark. Genom vårt engagemang i Uganda har nya dörrar öppnats till att hjälpa människor ut ur fattigdom.

”Din julgåva gör det möjligt för bönder att gå Just Earth jordbruksskola. Kunskap som multipliceras och i snitt hjälper varje jordbrukare 30 barn och vuxna ut ur fattigdom.”

Just Earth har vi lärt känna genom Bruce Collins och har sitt ursprung i Kenya. Där har de framgångsrikt tränat 1400 bönder att mångdubbla sin avkastning på sin mark. Nu mättar bönderna i snitt sju till åtta personer, och ger vidare kunskapen till fyra grannar. Tillsammans har Just Earth hittills gett 40 000 barn och vuxna förutsättningar för att arbeta sig ut ur fattigdom.
Läs mer om Just Earths arbete här>>

Vi och City Church Kampala, i sammarbete med Just Earth, öppnar nu jordbruksskolor även i Uganda.

Uganda har ca 38 miljoner invånare varav 84% bor på landsbygden och är helt beroende av ett fungerande jordbruk. Medellivslängden är idag endast 55 år och 50% av populationen är under 15 år, vilket visar på att fattigdomen är utbredd.

En måltid är hjälp för dagen men en jordbruksskola är en väg ut ur fattigdom.

Vi är just nu på fas ett av Just Earths etablering i Kooki i södra Uganda

Vi har kunnat färdigställa följande:

 • Vi har fått en bit mark skänkt till oss av Kooki-riket.
 • Vi har gjort en bedömning av markens kvalité: resultaten var bra för de grödor vi vill odla med de lokala bönderna för att lära dem bättre metoder för jordbruk.
 • Vi har haft möte för att se regionens visade intresse: mötena hjälpte till att bygga relation med regionens makthavare, lokala myndigheter och även samhället som helhet.
 • Samarbete med experterna på Just Earth har påbörjats: Dr. Apollo har besökt marken vid ett flertal tillfällen och rådgivit om hur man hanterar projektet.
 • Kartläggning och mätning av marken är gjord.
 • Vägbygge: huvudvägen till jordbruksmarken är byggd.

Vad vi önskar uppnå mellan nu och januari innan odlingssäsongen:

 • Val av bönder till utbildningen
 • Uppföra en byggnad på gården; där lektionerna kan hållas och som också ska fungera som regn- och solskydd.
 • Bygga en toalettanläggning.
 • Röja marken, dela upp den i mindre jordstycken och förbereda den för odling
 • Inköp av plantor, säd och redskap inför odlingssäsong i januari.

Hur kan du vara med?

Det kostar ca 1000kr för en jordbrukare att gå denna utbildning. Du kan bidra till hela eller delar av den summan och så förbättra framtiden för många dyrbara människor.
– Vi behöver även köpa in plantor inför odlingssäsong i januari: en bananplanta kostar ca 8 kr – därför är inget bidrag för litet och varje krona gör nytta.

Ge din julgåva via Citykyrkans bankgiro: 5151-8991
eller via Swish: 123 45 72 707
Märk betalningen: “Julgåva Just Earth”.
Eller ge din gåva kontant eller via betalterminal i receptionen, i samband med våra gudstjänster.

Prenumerera på CKS Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av CKS Nyhetsbrev. Då kan du hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna som händer i församlingen!

Tack för din Prenumeration! Du är nu med i vår prenumerations lista och kommer få nästa veckas Nyhetsbrev.